fotogallery videogallery

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA
Bezbarierový prístup Parkovisko
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA
Duklianska 1,
080 04 Prešov
051-7712 196
zastupca@spspo.sk
 
SPŠS, Duklianska 1, Prešov
Hlavným poslaním Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov je výchova a

vzdelávanie mládeže v súlade s platnou pedagogickou legislatívou.

Pre skvalitňovanie vzdelávania škola realizovala projekt s názvom "Moderné vzdelávanie na

SPŠ strojníckej Prešov" , ktorý k 30.11.2015 ukončila.

Hlavným cieľom projektu bolo pripraviť žiakov pre aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti

prostredníctvom rozvoja všeobecného a odborného vzdelávania a inovácie kariérneho poradenstva.

V rámci 6-tich hlavných aktivít sa vytvorili nové učebné materiály v tlačenej aj interaktívnej

podobe. Odborné učebne sa inovovali najmodernejšími technológiami a tak zvyšujú praktické

zručnosti žiakov. Žiaci absolvovali exkurzie do firiem a iných inštitúcií, kde si prepojili preberané

tematické celky s reálnou praxou a získali lepšiu predstavu o praktickom využití vedomostí získaných

vo vyučovacom procese. Inovovaním kariérneho poradenstva sa zlepšilo zaradenie našich

absolventov do pracovného procesu a zároveň sme pomohli žiakom zvládnuť etapu sebapoznania v

procese uchádzania o zamestnanie.

Osobnostný odborný rozvoj pedagogických zamestnancov sa podporil prostredníctvom

školení v odborných softvéroch a získané poznatky ďalej predávajú na hodinách svojim žiakom.

Veríme, že modernejší obsah a nové inovatívne metódy vzdelávania vtiahli žiakov hlbšie do

vyučovania a umožnili rýchlejšie zapamätanie si jednotlivých poznatkov.

pouzivaj svoje mesto

 
hudba

Prešov mesto hudby


Hudobné skupiny,
hudobníci

folklor

Šarišský folklór


Folklór & ľudová hudba
 

umenie

Prešov mesto umelcov


Maliari, sochári, fotografi
 


literatura

Literárny Prešov


 
 

tanec

Tanec


Tanečné kluby & skupiny
 

neziskovky

Občiansky Prešov


Občianske & neziskové
združenia


sport

Prešov mesto športu


Športové kluby & oddiely
 

okolie

Okolie Prešova


Turistika & tipy na výlety
  

subkultura

Všetko o Prešove


a báli ste sa opýtať  
  

Ste spokojní s dopravnou situáciou v Prešove?